Tilbake til data og personvern

Personvernerklæring

Personvernerklæring for rekruttering med Teamtailor

Takk for din søknad til Strix Televisjon, Rakett og/eller Novemberfilm. Vi
er tre norske selskaper som inngår i konsernet Fremantle Group
og har forretningsadresse i Frøyas gate 15, 0273 Oslo.


Denne personvernerklæringen beskriver hvilken informasjon vi samler inn fra deg, hvordan vi samler den inn og behandler den, hvordan den brukes i forbindelse med søknaden og/eller ditt bidrag og hvor lenge vi oppbevarer den. Den vil også forklare hvordan du kan utøve rettighetene du har når du betror oss med dine personopplysninger. Vi er opptatt av å beskytte dine personlige opplysninger og håper at innholdet i denne personvernerklæringen vil gi deg et godt bilde av hvordan vi behandler informasjonen din. Vi ber deg om å ta deg tid til å lese denne personvernerklæringen grundig. Dersom du har spørsmål er du velkommen til å kontakte oss ved hjelp av kontaktopplysningene
nederst i denne personvernerklæringen.


Personvernerklæringen gjelder i følgende situasjoner:
1) Du har sendt inn en søknad om å delta/være medvirkende i en av våre produksjoner,
generelt eller i en bestemt produksjon;
2) Du har sendt inn en jobbsøknad til oss, generelt eller til en bestemt produksjon; 
3) Du har sendt inn en programide eller ide til et konsept som du vil at vi skal evaluere og til
slutt produsere.
Hvis du har sendt inn en søknad om å være deltaker/medvirkende i en av våre spesifikke
produksjoner, eller om vi ønsker å vurdere deg til en spesifikk produksjon, vil vi be om at du gir oss et eksplisitt og separat samtykke til å behandle dine personopplysninger (inkludert sensitiv informasjon) utover det vi behandler her.


Hvilke personlige data samler vi inn?
Vi samler inn og bruker informasjon om søknaden din og/eller ditt bidrag, som kan omfatte:
a) en beskrivelse av deg selv (inkludert bakgrunn, arbeidserfaring, interesser og kjønn);
b) CV;
c) bilde og generell beskrivelse av utseende (inkludert klesstørrelse etc.);
d) personlig brev; 
e) annen øvrig informasjon du oppgir i forbindelse med søknaden din og/eller ditt bidrag.

Vi kan også kreve at du oppgir kvalifikasjoner eller testresultater. Om din søknad fører til et tilbud eller avtale vil vi be om ytterligere informasjon fra deg, eksempelvis attester, referanser eller helseinformasjon i tilfelle rollen krever fysiske tilpasninger.


Hvordan samler vi inn informasjon?
Informasjonen vil enten bli samlet inn direkte fra deg eller fra tredjeparter som beskrevet ovenfor.


Hvordan vil informasjonen bli brukt?
Informasjonen vil bli brukt til å vurdere om du har de ferdighetene som kreves for å utføre rollen du søkte på, om du er kvalifisert til å delta i en produksjon eller til å vurdere ditt bidrag. Den kan også brukes til å verifisere at det ikke er noen juridiske hindringer for deg å delta/være medvirkende i et program eller for oss å benytte ditt bidrag. I første omgang vil informasjonen bli brukt av de som vurderer søknader til rollen og/eller ditt bidrag. Deretter vil informasjonen bli gitt videre til de som utfører intervjuer slik at de kan ta en beslutning vedrørende din søknad og/eller ditt bidrag og bestemme vilkårene til et eventuelt tilbud til deg. Hvis vi trenger hjelp fra tredjeparter, vil vi sørge for at de har passende sikkerhetstiltak på plass for å beskytte dine opplysninger i samsvar med vår egen policy.


Hvor lenge lagrer vi dine personopplysniger?
Vi oppbevarer dine personopplysninger i tråd med følgende:
1) i tre år hvis du har sendt inn en generell søknad om å være deltaker / medvirkende i noen av våre produksjoner (ikke en bestemt);
2) i samsvar med den eksplisitte samtykkeerklæringen for en spesifikk produksjon hvis du har
sendt inn en søknad om å være deltaker/medvirkende i noen av våre spesifikke
produksjoner;
3) i tre år hvis du har sendt inn en jobbsøknad til oss, enten generelt eller til en bestemt
produksjon; og
4) i et år hvis du har sendt inn en programide eller forslag til et konsept som du vil at vi skal
evaluere og til slutt produsere.
Hvis jobbsøknaden din er vellykket, vil informasjonen som samles inn som et ledd i
rekrutteringsprosessen bli overført til økonomi, administrasjon og regnskap/lønn og oppbevart så lenge du jobber hos oss og opptil seks år etter at arbeidsforholdet er opphørt. Vår behandling av dine personopplysninger styres av avtalen vi inngår med deg og i samsvar med våre interne retningslinjer for personvern.
Dersom du ikke får tilbud om jobb, ønsker vi likevel å oppbevare informasjonen for fremtidige stillingsutlysninger. Vi vil her be om ditt samtykke til dette. Vi vil da oppbevare informasjonen din i 3 år. Skulle du ønske å trekke tilbake ditt samtykke, har du full rett til å gjøre det ved å kontakte oss på kontaktinformasjonen som er oppgitt nedenfor, hvor vi vil slette all data som er oppbevart.


Hvordan beskytter vi dine personopplysninger?
Å beskytte dine personopplysninger er viktig for oss. Alle personopplysninger du oppgir til oss lagres på sikre servere, og vi benytter omfattende tiltak for å beskytte mot tap, misbruk, uautorisert tilgang, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av dine personopplysninger.
Selv om vi arbeider hardt for å beskytte dine personopplysninger kan vi ikke garantere at dette vil hindre ethvert uautorisert forsøk på å få tilgang til, bruke eller offentliggjøre opplysningene. Vi har sikkerhets- og hendelsesresponsplaner for å håndtere fysiske eller tekniske hendelser på best mulig måte for å begrense negative virkninger av slike hendelser.

Dine rettigheter:
Vi forstår at du fra tid til annen kan ha behov for ytterligere informasjon fra oss vedrørende dine personopplysninger og hvordan disse behandles, eller at du kan ønske å oppdatere eller korrigere opplysningene du har gitt oss. På denne bakgrunn har du blant annet følgende rettigheter:

  • Rett til å få tilgang til dine personopplysninger: du har rett til å få informasjon fra oss om hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg og, dersom det er tilfelle, å få tilgang til personopplysningene og informasjonen.
  • Rett til korrigering: dersom du finner at personopplysninger vi behandler om deg er feil eller unøyaktige har du rett til å kreve at vi korrigerer slike personopplysninger.
  • Rett til sletting (rett til å bli glemt): i visse tilfeller, for eksempel der dine person-opplysninger har blitt behandlet uten lovlig grunnlag eller der du har trukket tilbake samtykke til behandlingen (der behandling er basert på samtykke), har du rett til å kreve at vi sletter dine personopplysninger.
  • Rett til begrensning av behandling: i visse tilfeller, for eksempel der du bestrider riktigheten av dine personopplysninger eller der du har protestert mot våre formål for behandling av dine opplysninger, har du rett til å kreve at vi begrenser behandlingen av dine personopplysninger inntil en løsning er funnet.
  • Rett til å protestere mot behandling: i visse tilfeller, for eksempel dersom du bestrider at vi har et berettiget formål ved behandling av dine personopplysninger, har du rett til å protestere av grunner knyttet til din særlige situasjon mot behandling av person-opplysninger.
  • Rett til dataportabilitet: dersom behandlingen av dine personopplysninger utføres automatisk og er basert på samtykke eller for å oppfylle vårt avtaleforhold, har du rett til å kreve at vi gir deg tilgang til personopplysninger i et maskinlesbart format for overføring til en annen behandlingsansvarlig.
  • Rett til å klage til tilsynsmyndigheter: Du har rett til å fremme klage vedrørende vår behandling av dine personopplysninger til din kompetente tilsynsmyndighet; Datatilsynet. Dersom vår behandling av dine personopplysninger er basert på samtykke har du rett til når som helst å trekke slikt samtykke tilbake. Tilbakekall av samtykke vil likevel ikke påvirke behandlingen vi har foretatt basert på samtykket før det ble tilbakekalt. Tilbakekall av samtykke gjøres ved å kontakte oss.

Vennligst kontakt oss ved å bruke kontaktinformasjonen under for å utøve rettighetene over. Vi vil gjøre kommersielt rimelige bestrebelser for å svare på din henvendelse innen 30 dager fra vi motta den. Dersom vi ikke er i stand til å besvare henvendelsen i løpet av 30 dager vil vi gi deg beskjed om dette, om grunnen til forsinkelsen og om når du kan forvente svar på din henvendelse.

Kontakt oss

Spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende dette Personvernreglement sendes til: post@strix.no, post@novemberfilm.no eller post@rakett.tv

Teamtailor

Karrierenettsted fra Teamtailor